🇬🇷 Το Ίδρυμα Μποδοσάκη είναι κοινωφελής οργανισμός που ιδρύθηκε το 1972 με σκοπό τη συνέχιση της προσφοράς του ιδρυτή του Πρόδρομου Μποδοσάκη – Αθανασιάδη στην ελληνική κοινωνία.

Όραμά του είναι μια κοινωνία ίσων ευκαιριών, με δυνατότητες και προοπτική για όλους.
Προς επίτευξη του οράματός του, το Ίδρυμα Μποδοσάκη, με διαφάνεια, λογοδοσία και αξιοπιστία, χρηματοδοτεί, σχεδιάζει και υλοποιεί δράσεις και προγράμματα που σχετίζονται με τους τέσσερις στρατηγικούς του πυλώνες:
-την προαγωγή της παιδείας
-την αναβάθμιση της υγείας
-την προστασία του περιβάλλοντος
-την ενδυνάμωση της Κοινωνίας των Πολιτών
Από την ίδρυσή του ως σήμερα έχει διαθέσει περισσότερα από 450 εκ. ευρώ προς επίτευξη των σκοπών του.

Εναέριες λήψεις Χρήστος Γιατράκος. Παραγωγή Whatever Productions – Άρης Δόριζας

🎬 Drone Pilot : Chris Giatrakos
🌐 https://www.facebook.com/Giatrakos.8Film
🌐 https://www.facebook.com/chris.giatrakos/

Τηλ: (+30) 6940907182 giatrakoschris@gmail.com


🇬🇧 The Bodosakis Foundation is a non-profit organization founded in 1972 with the aim of continuing the contribution of its founder Prodromos Bodosakis – Athanasiadis to Greek society.

His vision is a society of equal opportunities, with potential and perspective for all.
To achieve its vision, the Bodosaki Foundation, with transparency, accountability and credibility, finances, plans and implements actions and programs related to its four strategic pillars:
– the promotion of education
– the improvement of health
-the protection of the environment
– the strengthening of Civil Society
From its establishment until today, it has allocated more than 450 million euros to achieve its goals.

Aerial shots Chris Giatrakos. Directed by Alkis Sdougos

Drone Pilot : Chris Giatrakos
https://www.facebook.com/Giatrakos.8Film
https://www.facebook.com/chris.giatrakos/

Tel: (+30) 6940907182 giatrakoschris@gmail.com

# Bodosakis_Foundation #Greece #Photography #Videography #8film #videoproduction #Video #DroneOperator #ChrisGiatrakos #Drone #Giatrakos_Drone #Greece #dronephotography #dronevideo #Dronepilot #Παραγωγή_βίντεο_με_Drone #VideoDrone #Βιντεοσκόπηση_με_drone