Εναέρια κινηματογράφιση, φωτογράφιση και παραγωγή  βίντεο για την διαφημιστική εταιρία “Street Advertisement” που έχει ντύσει με τα χρώματα της “betsson” το Μετρό της Αθήνας και του Πειραιά. 

Η νέα γενιά των βίντεο που αναλαμβάνουμε να δημιουργήσουμε για τους πελάτες μας δεν έχει σκοπό την διαφήμιση του προιόντος. Δημιουργούνται σε δεύτερο χρόνο αξιοποιώντας τα μέσα τοποθέτησης προϊόντος που έχει αναλάβει η εκάστοτε διαφημιστική εταιρία ως προς τον χώρο στον οποίο προβάλεται το προϊόν, π.χ. εμπορικά κέντρα, δρόμοι με κίνηση, πλατείες με κόσμο κλπ. Όλα τα παραπάνω βοηθούν την διαφημιστική και τον πελάτη στην καλύτερη αξιολόγηση της συνεργασίας τους !!

Η διαφημιστική εταιρία STREET AD είναι από τις παλιότερες του χώρου και παρέχει υπηρεσίες διαφήμισης σε μέσα μαζικής μεταφοράς, Μετρό, Τραμ, Λεωφορεία, στάσεις, περίπτερα κλπ.

✅ Drone Operator & Filmmaker Chris Giatrakos – Video Productions by 8film

✅ Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με το κόστος παραγωγής ενός βίντεο, φωτογράφησης ή για το κόστος υπηρεσιών εναέριας βιντεοσκόπησης επικοινωνήστε μαζί μας !!

Τηλ: (+30) 6940907182 giatrakoschris@gmail.com


Aerial filming, photography and production of a promotional video with a drone for the company “Street Advertisement” which has dressed the Metro of Athens and Piraeus in the colors of “betsson”.

The new generation of videos we undertake to create for our clients is like the “next day” of weddings. They are not created for the main event such as the wedding ceremony or to be displayed for the purpose of advertising the product. They are created in a second time to evaluate the display of the ad. That is, how does the advertisement that the advertising company has undertaken look in terms of the space in which it is displayed, e.g. shopping malls, busy streets, crowded squares, etc. All of the above help the advertiser and the client to better evaluate their cooperation.

Drone Pilot, Camera, Editing: Chris Giatrakos

The advertising company STREET AD is one of the oldest in the area and provides advertising services on public transport, Metro, Tram, Buses, stops, kiosks, etc.

✅ Drone Operator & Filmmaker Chris Giatrakos – Video Productions by 8film

✅ For more information about the cost of producing a video, photography or the cost of aerial video services, contact us !!

Tel: (+30) 6940907182 giatrakoschris@gmail.com

#betsson #Metro #Syntagma #Athens #streetad #Street_Advertisement #διαφήμιση #Tram #Tramrail #Tramway #Piraeus #Διαφημιστικά #Corporate_Video #Promo #Video #AerialCinematography #AerialPhotography #DroneRental #DronePilot #DroneOperator #Greece #ChrisGiatrakos #8FilmProductions