Εναέριες λήψεις με Drone, χειριστής drone Χρήστος Γιατράκος

Συνέργειες που πιάνουν τόπο | Ο Όμιλος ΗΡΑΚΛΗΣ και η ΕΨΑ ενώνουν τις δυνάμεις τους στο Βόλο.

Στον Όμιλο ΗΡΑΚΛΗΣ φέρουμε πολύχρονη παράδοση προσφοράς στις τοπικές κοινωνίες όπου δραστηριοποιούμαστε. Με στόχο μεριμνούμε για τον τόπο μας και να προστατεύουμε το περιβάλλον, το Εργοστάσιο της ΑΓΕΤ ΗΡΑΚΛΗΣ ενώνει τις δυνάμεις του με το Εργοστάσιο της ΕΨΑ στο Βόλο και από κοινού εξοικονομούν πολύτιμους υδάτινους πόρους, μειώνοντας την άντληση φρέσκου νερού. Τα δύο Εργοστάσια συνεργάζονται αρμονικά και κάνουν την ανακύκλωση πράξη, υιοθετώντας καλή πρακτική που βελτιώνει το περιβαλλοντικό τους αποτύπωμα, ώστε να χτίζουμε από κοινού έναν κόσμο πιο φιλικό και πράσινο για όλους. Ο Μιχάλης Βλάχος, Διευθυντής του Εργοστασίου της ΑΓΕΤ ΗΡΑΚΛΗΣ στο Βόλο, και ο Μιχάλης Τσαούτος, Γενικός Διευθυντής της ΕΨΑ, μιλούν για αυτή τη στρατηγική συνέργεια που πιάνει τόπο για τον τόπο μας και τη φύση.


Εναέριες λήψεις / Drone Pilot : Χρήστος Γιατράκος, παραγωγή βίντεο : Ace Photography


PHOTO GALLERY

#epsa #Iraklis #Aget #Lafarge #Volos #AerialCinematography #AerialPhotography #DroneRental #Greece #Athens #DronePilot #ChrisGiatrakos #8FilmProductions