🇬🇷  Χειριστής Drone Χρήστος Γιατράκος. Η εταιρεία μας «8 Film» συνεργάζεται με το DIPYLON αναλαμβάνοντας την εναέρια κινηματογράφηση και φωτογράφηση για την ολοκλήρωση της χαρτογράφησης των αρχαιοτήτων της Αθήνας.

Το Δίπυλον είναι αστική μη κερδοσκοπική εταιρεία για τη μελέτη της αρχαίας τοπογραφίας. Ιδρύθηκε το 2014 και εστιάζει στη συλλογή, οργάνωση και διάδοση της αρχαιολογικής γνώσης μέσα από τη διεπιστημονική προσέγγιση της Αρχαιολογίας, Ιστορίας, Πληροφορικής και Χαρτογραφίας, αξιοποιώντας στο έπακρο τις τεχνολογίες αιχμής των ψηφιακών ανθρωπιστικών επιστημών (Γεωγραφικά Συστήματα Πληροφοριών και web-mapping).

Στόχος του Διπύλου είναι η συνεισφορά στην έρευνα και την εκπαίδευση αναφορικά με την τοπογραφία των αρχαίων πόλεων και του πολιτισμικού τοπίου. Στο πλαίσιο αυτό, αναπτύσσει καινοτόμες μεθόδους που αποσκοπούν στην επικοινωνία με την ακαδημαϊκή κοινότητα αλλά και το ευρύ κοινό, και αναζητά τρόπους ενίσχυσης της σχέσης μεταξύ πολιτών και μνημείων.

Σας καλωσορίζουμε στο έργο ΧΑΡΤΟΓΡΑΦΩΝΤΑΣ ΤΙΣ ΑΡΧΑΙΟΤΗΤΕΣ ΤΩΝ ΑΘΗΝΩΝ! Το έργο είναι μια διαδικτυακή χαρτογραφική πλατφόρμα που απεικονίζει το σύνολο των δημοσιευμένων αρχιτεκτονικών καταλοίπων που έφεραν στο φως οι σωστικές ανασκαφές στην Αθήνα από τον 19ο αιώνα και εξής. Σχεδιάστηκε και υλοποιήθηκε από την αστική μη κερδοσκοπική εταιρεία Δίπυλον. Για περισσότερες πληροφορίες επισκεφθείτε τον διαδικτυακό τόπο https://dipylon.org/gr/


🇬🇧  Our company “8 Film Productions” collaborated with DIPYLON undertaking aerial filming and photography to complete the mapping of the antiquities of Athens.

Dipylon Society is a non-profit organization (NPO) for the study of ancient topography through interdisciplinary research on Archaeology, History, Informatics and Cartography. Founded in 2014, it focuses on collecting, organizing and disseminating archaeological knowledge, making the most of the cutting edge technology in Digital Humanities, specifically GIS and web-mapping.

Through the development of innovative methodologies, Dipylon Society aims at both communicating with the academic community and reaching out to the general public. The objective is to contribute to research and education on the topography of ancient cities and related cultural landscapes and to seek innovative ways of enhancing relationships between citizens and monuments.

Aerial Filming – Authorized Drone Pilot : Chris Giatrakos


 

#Dipylon #Athens #Ancient #Greece #VirtualTour #AerialCinematography #AerialPhotography #DroneFilming #Aerial360 #VirtualPhotography #8Film #ChrisGiatrakos #8FilmProductions