🇬🇷 Δημιουργία βίντεο για την διαφημιστική προβολή της Peta στην Σαντορίνη. Το People for the Ethical Treatment of Animals (PETA) είναι ένας αμερικανικός μη κερδοσκοπικός οργανισμός για τα δικαιώματα των ζώων με περισσότερα από 9 εκατομμύρια μέλη παγκοσμίως. Την παραγωγή του βίντεο ανέλαβε η εταιρία μας 8 Film Productions. Την προώθηση σε μέσα μεταφοράς ανέλαβε η διαφημιστική εταιρία “STREET – out of home media”. Η νέα γενιά των βίντεο που αναλαμβάνουμε να δημιουργήσουμε για τους πελάτες μας, είναι σαν το “next day” που γίνεται στους γάμους. Δεν δημιουργούνται για το κύριο γεγονός όπως είναι η τελετή του γάμου ή για να προβληθούν με σκοπό την διαφήμιση του προιόντος. Δημιουργούνται σε δεύτερο χρόνο για την αξιολόγηση της προβολής της διαφήμισης. Δηλαδή πως φαίνεται η διαφήμιση που έχει αναλάβει η εκάστοτε διαφημιστική εταιρία ως προς τον χώρο στον οποίο προβάλεται, π.χ. εμπορικά κέντρα, δρόμοι με κίνηση, πλατείες με κόσμο κλπ. Όλα τα παραπάνω βοηθούν την διαφημιστική και τον πελάτη στην καλύτερη αξιολόγηση της συνεργασίας τους.

🎬 Drone Pilot, κάμερα, μοντάζ : Χρήστος Γιατράκος
🎦 8 Film Productions ©️ Chris Giatrakos

🌐 https://www.facebook.com/Giatrakos.8Film
🌐 https://www.facebook.com/chris.giatrakos/

Διαφημιστική Εταιρία 👉 https://www.streetad.gr/
“STREET – out of home media”
Athens Greece – T: +30 2106837999

✅ Drone Operator & Filmmaker Chris Giatrakos – Video Productions by 8film

✅ Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με το κόστος παραγωγής ενός βίντεο, φωτογράφησης ή για το κόστος υπηρεσιών εναέριας βιντεοσκόπησης επικοινωνήστε μαζί μας !!

Τηλ: (+30) 6940907182 giatrakoschris@gmail.com


🇬🇧 Video creation for PETA in Santorini. People for the Ethical Treatment of Animals (PETA) is an American non-profit animal rights organization with more than 9 million members worldwide. The promotion was undertaken by the advertising company “STREET – out of home media”. The video was produced by our company 8 film Productions. The new generation of videos we undertake to create for our clients is like the “next day” of weddings. They are not created for the main event such as the wedding ceremony or to be displayed for the purpose of advertising the product. They are created in a second time to evaluate the display of the ad. That is, how does the advertisement that the advertising company has undertaken look in terms of the space in which it is displayed, e.g. shopping malls, busy streets, crowded squares, etc. All of the above help the advertiser and the client to better evaluate their cooperation.

Drone Pilot, Camera, Editing: Chris Giatrakos
8 Film Productions ©️ Chris Giatrakos

https://www.facebook.com/Giatrakos.8Film
https://www.facebook.com/chris.giatrakos/

Download Stock Footage from Chris Giatrakos filmmaker page: https://artgrid.io/filmmaker/509/chris-giatrakos

Affiliate links. Subscribe and get an extra 2 months !!
Subscribe to Artgrid for Stock Footage: click here
Subscribe to Artlist for Music and Sound Effects: click here
Subscribe to Motion Array for creative assets: click here

Special thanks to Artlist “Wind Collective” for the Jordan footage
Special thanks to Artlist “Onyx” for “water-break” music song.

https://www.streetad.gr/
“STREET – out of home media”
Athens Greece – T: +30 2106837999

✅ Drone Operator & Filmmaker Chris Giatrakos – Video Productions by 8film

✅ For more information about the cost of producing a video, photography or the cost of aerial video services, contact us !!

Tel: (+30) 6940907182 giatrakoschris@gmail.com

#Peta #Santorini #GreekIsland #Island #Greece #Oia #Fira #donkey #mule #Travel #Σαντορίνι #travelling #traveller #videopromotion #Video #DroneOperator #ChrisGiatrakos #Drone #Διαφήμιση #8film #StreetAd #Giatrakos_Drone #Greece #dronephotography #dronevideo #Dronepilot #Παραγωγή_βίντεο_με_Drone #VideoDrone #Βιντεοσκόπηση_με_drone