🇬🇷  Εναέρια κινηματογράφιση, φωτογράφιση και παραγωγή βίντεο από την εταιρία μας, για την διαφημιστική προβολή της Samsung και του νέου Galaxy S23 σε ψηφιακά μέσα από την εταιρία “Street Advertisement”.

Η νέα γενιά των βίντεο που αναλαμβάνουμε να δημιουργήσουμε για τους πελάτες μας, είναι σαν το “next day” που γίνεται στους γάμους. Δεν δημιουργούνται για το κύριο γεγονός όπως είναι η τελετή του γάμου ή για να προβληθούν με σκοπό την διαφήμιση του προιόντος. Δημιουργούνται σε δεύτερο χρόνο για την αξιολόγηση της προβολής της διαφήμισης. Δηλαδή πως φαίνεται η διαφήμιση που έχει αναλάβει η εκάστοτε διαφημιστική εταιρία ως προς τον χώρο στον οποίο προβάλεται, π.χ. εμπορικά κέντρα, δρόμοι με κίνηση, πλατείες με κόσμο κλπ. Όλα τα παραπάνω βοηθούν την διαφημιστική και τον πελάτη στην καλύτερη αξιολόγηση της συνεργασίας τους.

Η διαφημιστική εταιρία “STREET – out of home media” είναι από τις παλιότερες του χώρου και παρέχει υπηρεσίες διαφήμισης σε μέσα μαζικής μεταφοράς, Μετρό, Τραμ, Λεωφορεία, στάσεις, περίπτερα, ψηφιακά μέσα κ.α.

✅ Drone Operator & Filmmaker Chris Giatrakos – Video Productions by 8film

✅ Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με το κόστος παραγωγής ενός βίντεο, φωτογράφησης ή για το κόστος υπηρεσιών εναέριας βιντεοσκόπησης επικοινωνήστε μαζί μας !!

Τηλ: (+30) 6940907182 giatrakoschris@gmail.com


🇬🇧 Aerial cinematography, photography and video production for the advertising promotion of Samsung and the new Galaxy S23 in digital media by the company “Street Advertisement”.

The new generation of videos we undertake to create for our clients is like the “next day” of weddings. They are not created for the main event such as the wedding ceremony or to be displayed for the purpose of advertising the product. They are created in a second time to evaluate the display of the ad. That is, how does the advertisement that the advertising company has undertaken look in terms of the space in which it is displayed, e.g. shopping malls, busy streets, crowded squares, etc. All of the above help the advertiser and the client to better evaluate their cooperation.

Drone Pilot, Camera, Editing: Chris Giatrakos

The advertising company “STREET – out of home media” is one of the oldest in the area and provides advertising services on public transport, Metro, Tram, Buses, stops, kiosks, etc.

✅ Drone Operator & Filmmaker Chris Giatrakos – Video Productions by 8film

✅ For more information about the cost of producing a video, photography or the cost of aerial video services, contact us !!

Tel: (+30) 6940907182 giatrakoschris@gmail.com

#Samsung #Galaxy #galaxys23series #galaxys23ultra #galaxys23plus #s23 #s23plus #mobile #Avenue #mall #thanopoulos #Supermarket #Athens #streetad #Street_Advertisement #διαφήμιση #Διαφημιστικά #Corporate_Video #Promo #Video #AerialCinematography #AerialPhotography #DroneRental #DronePilot #DroneOperator #Greece #ChrisGiatrakos #8FilmProductions