Το μέλλον έρχεται πιο κοντά με τη νέα πλατφόρμα MYTILINEOS Smart Cities. Τo όραμα για ένα πιο βιώσιμο μέλλον χρειάζεται τολμηρά βήματα και ένα «πράσινο» αποτύπωμα που μόνο οι «έξυπνες» πόλεις μπορούν να προσφέρουν. Η MYTILINEOS κάνει πλέον πράξη την ενεργειακή μετάβαση σε μία πραγματικότητα πιο φιλική και πιο «πράσινη» έχοντας στο επίκεντρο τον σύγχρονο πολίτη και την πόλη του μέλλοντος. Μία πόλη που είναι «έξυπνη» και βιώσιμη, που ζει και αναπνέει μέσα από τους ανθρώπους της, που αναβαθμίζεται τεχνολογικά και αλληλεπιδρά σε όλα τα επίπεδα.

Drone Pilot : Chris Giatrakos
Videographer : Chris Giatrakos
Director : Dimosthenis Grivas

✅ Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με το κόστος παραγωγής ενός βίντεο, φωτογράφησης ή για το κόστος υπηρεσιών εναέριας βιντεοσκόπησης επικοινωνήστε μαζί μας !!

Τηλ: (+30) 6940907182 giatrakoschris@gmail.com


The future is getting closer with the new MYTILINEOS Smart Cities platform. The vision for a more sustainable future needs bold steps and a “green” footprint that only “smart” cities can provide. MYTILINEOS is now implementing the energy transition to a friendlier and “greener” reality, focusing on the modern citizen and the city of the future. A city that is “smart” and sustainable, that lives and breathes through its people, that is technologically upgraded and interacts at all levels.

Drone Pilot : Chris Giatrakos
Videographer : Chris Giatrakos
Director : Dimosthenis Grivas

✅ For more information about the cost of producing a video, photography or the cost of aerial video services, contact us !!

Tel: (+30) 6940907182 giatrakoschris@gmail.com