Εναέριες πανοραμικές φωτογραφήσεις με drone

Πανοραμικές φωτογραφίες με Drone

Η εναέρια φωτογράφηση με drone είναι μέρος της εξέλιξης των μη επανδρωμένων συστημάτων. Οι κάμερες που είναι ενσωματωμένες στα Σ.μη.Ε.Α. συνεχώς αναβαθμίζονται και πλέον είναι